H.M. Dronningen ankommer til Sønderborg havn d. 18/7-2023

H.M. Dronningen ankommer til Sønderborg havn d. 18/7-2023. Sønderborg frivillige brandværnsorkester underholder puplikum fra kl. 09:30