sfbo.dk

Sønderborg frivillige brandværnsorkesters historie

 

De første frivillige brandværn opstod i Sønderjylland omkring 1870. Danmark havde mistet hertugdømmende Slesvig Holstein til tyskerne, efter slaget på Dybbøl Banke. Længere sydpå, kendte man allerede til at organisere sig i frivillige enheder, for at bekæmpe ulykker og brand. Skikken bredte sig til det nuværende Sønderjylland (Nordslesvig).

Når en gård, eller anden bygning brød i brand, opstod der et behov for at kunne tilkalde de frivillige brandværn. Dette kunne ske ved trompetsignaler, eller trommer.

Ud fra disse alarmeringssignaler, opstod der en lyst blandt brandmændene til at videreudvikle det musikalske, og de første spæde skridt henimod egentlige brandværnsorkestre var taget.

Sønderborg frivillige brandværnsorkester blev stiftet i 1882. Orkesteret måtte holde en kort pause fra 1979 til 1981, da det ikke var muligt at finde en egnet instruktør. På initiativ på bl.a. Brandkaptajn Paul Muhlig, blev orkesteret reetableret den 9 november 1981 med Ejner Lund som dirigent.

De senere år, har orkesteret oplevet en stor tilgang af nye musikere, herunder mange unge. Troen på orkesterets fremtid er stor blandt medlemmerne.

1939

1950

1987

Zonen indvielse i 1994

1992

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Scroll to Top